Редакция

«Yessenov Science Journal» Журналының редакциялық кеңесі

Бас редактор
Ахметов Б.Б. т.ғ., профессор, Ш. Есенова атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің президенті
Бас редактордың орынбасары 
Нұрмағанбет Е.Т. PhD доктор, Ш. Есенова атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің атқарушы вице-президенті
Джанисенова А.М. Жауапты хатшы
Редакциялық кеңестің мүшелері
Чоудхури Д. Suffolk University профессоры, Ұлыбритания
Боран-Кешишьян А.Л. т.ғ.к., доцент, Адмирала Ф.Ф.Ушаков атындағы мемлекеттік теңіз униаверситетінің конвенция жөніндегі проректоры , «Судоходство» кафедрасының жетекшісі, Новороссийск, Ресей
Mohamed Othman PhD, Department of Communication Technology and Network Faculty of Computer Science and Information Technology, University Putra, Malaysia
Янковский Г. Адама Мицкевича Университетінің профессоры, Познань, Польша
Кошимова Б.А. ф.ғ.к., профессор
Жумаев Ж.Ж. т.ғ.д., профессор
Саймағанбетова Г.А. э.ғ.к., доцент
Кулиманова М.Р. ф-м.ғ.к., доцент
Табылганов М.Т. т.ғ.к., доцент