КӘКӀМБЕК САЛЫҚОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ТАҚЫРЫБЫ

СМАМУТОВА Ш.А.

Қарақалпақ мемлекеттiк университетi, қазақ тiлi және әдебиетi

кафедрасының доцентi, PhD, Нөкіс қ., Өзбекстан.

 Е-mail: allayar_2001@mail.ru

 

Андатпа. Мақалада тарихи жақтан тамырлас, бертiн келе белгiлi аймактары қатар қоныстанып, көршiлес отырған қазақ-қарақалпақ халқының  тарихи, әдеби, мәдени байланыстарынна жалпы шолу жасалады. Сондай-ақ, ақын-жазушылар шығармашылығында екi халықтың тарихи тамырластығы, туыстығы көрiнiс тауып отыратындығы, соның айқын мысалы ретiнде мемлекеттiк қайраткер, ақын К.Салықов поэзиясындағы Қарақалпақстан тақырыбына барлау жасайды.

Ақын жырларындағы гуманистiк идеялар, оптимистiк сезiмдер сыйлаушы жырлары талданып, ақын поэзиясының бiр қыры айқындалады.

Кілт сөздер: Әдеби, тарихи байланыстар, қазақ және қарақалпақ әдебиетi, К.Салықов поэзиясы, Қарақалпақстан тақырыбы, гуманистiк идеялар

DOI