Том 39 № 1 (2021)

ЖЫРАУЛАР ПОЭТИКАСЫНДАҒЫ МАТЕРИАЛДЫҚ МӘДЕНИ ЛЕКСИКА ҰЛТТЫҚ  ИДЕЯНЫҢ СИМВОЛЫ РЕТІНДЕ
Нұрдәулетова Б.И.
5 PDF
ТАРИХИ РОМАНДАҒЫ ТҰЛҒА ТАҒЫЛЫМЫ
Отарова А.Н., Көшкінбайқызы Л.
10 PDF
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫСЫ ТАРИХЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ӨЛІМДЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН РӨЛІ Ережепова Р.Г.,  Калменова Б.Т. 17 PDF
КӨШІ-ҚОН ҮРДІСІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІ
Табылдиева О.Д.
23 PDF
ТАРИХИ ТҰЛҒА- ТОБАНИЯЗ ӘЛНИЯЗҰЛЫНЫҢ КӨРКЕМ БЕЙНЕСІ
Отарова А.Н.
28 PDF
ҰЛТТЫҚ ТАНЫМДАҒЫ «ЖАН» СУБСТАНЦИЯСЫ
Нұрдәулетова Б.И.
34 PDF
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОЧИСТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Каражанова М.К., Таласов Б.Б.
39 PDF
ҚАРАЖАНБАС КЕН ОРНЫНДА БУ-ЖЫЛУ ӘСЕРІН ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ
Закенов С.Т., Нуршаханова Л.К., Шындагулов Б.Е.
43 PDF
ЖҰМБАҚ ПЕН ЕРТЕГІНІҢ БАЙЛАНЫСЫ
Қамарова Н.С., Исамадин Н.А.
48 PDF
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
ЕгенисоваА.Қ., Шәудірбаева А.
54 PDF
С.АДАМБЕКОВ САТИРАСЫНДАҒЫ ИРОНИЯ
Қaбылoв Ә.Д.
61 PDF
ЖАЗУШЫ ДУМАН РАМАЗАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Атшыбаева Ф.Қ., Қамарова Н.С.
68 PDF
ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ., Қожабергенова Н.Г.
74 PDF
МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ ТІЛІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Өтегенова А.Ғ., Қамарова Н.С.
81 PDF
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ КƏСІБИ ІС-ƏРЕКЕТТЕГІ КƏСІБИ ДЕФОРМАЦИЯНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ. Бегейбай Д.М.
88 PDF
ГАЗЕТ АЙДАРЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қамарова Н.С., Өтегенова А.Ғ.
95 PDF
МІНЕЗ –ҚҰЛҚЫНДА АУЫТҚУШЫЛЫҒЫ БАР ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ӨЗІН- ӨЗІ БАҒАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ., Кашиева А.Ж.
102 PDF
ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
ЕгенисоваА.Қ., Нұрсұлтанова А.
109 PDF
ТӨЛЕН ӘБДІКОВТІҢ «ПАРАСАТ МАЙДАНЫ» ПОВЕСІНДЕГІ ЖАҢАШЫЛДЫҚ
Қамарова Н.С., Атшыбаева Ф.Қ.
116 PDF
МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КОММУНИКАТИВТІ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІНІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ., Едилова Н.И.
122 PDF
КҮЙШІ ТАҒДЫРЫ
Каримсакова Б.А.
130 PDF
COVID -19 ПАНДЕМИЯ УАҚЫТЫНДА ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬДЫ САПАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ., Семирханова Д.К.
134 PDF
ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ЗАМАННАУИ ТӘСІЛДЕРІМЕН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Конаршаева А.А.
142 PDF
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ЕгенисоваА.Қ., Едилова Н.И.
146 PDF
АҢЫЗДЫҢ АҚЫРЫ» РОМАНЫНЫҢ ЛИРИКАЛЫҚ, РОМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ
Каримсакова Б.А.
154 PDF
МОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Касаева А.Ж.
159 PDF
ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ ТҮСІНДІРУДЕ ВИРТУАЛДЫ МОДЕЛЬДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
ТУРКМЕНБАЕВ А.Б., АБДЫКЕРИМОВА Э.А.
165 PDF
ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОНЛАЙН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ МҮМКІНДІКТЕРІ
АБДЫКЕРИМОВА Э.А. ТУРКМЕНБАЕВ А.Б.
171 PDF
ТЕОРИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА И ПРАКТИКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Кожаберген Н.А., Бермухамедова Г.Б.
179 PDF
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Кожаберген Н.А., Бермухамедова Г.Б.
186 PDF
MODERN SMART CITIES AND PROSPECTS OF INTRODUCING THE CONCEPT OF A SMART CITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
David Chitakunie, Yesturliyeva A.I.
193 PDF
REALIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Zhalgasbayeva A., Nagimzhanova K.M.
197 PDF
ANALYSIS OF KEY FACTORS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF SOCIAL SPHERE DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
Коssymbayeva Sh.I., Atkociuniene V.
203 PDF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MANGYSTAU REGION
Giray F., Sagindikova A.K.
210 PDF
DESIGN THINKING AS A MEANS OF ASSISTANCE: CREATING SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL CONDITIONS
Kaliyeva E.I., Janissenova A.M.
212 PDF